More

  СОЦІАЛЬНO-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ за січень-липень 2010року — Бесплатный каталог ссылок «Мир сайтов»

  Повідомлення управління статистики у Глибоцькому районі.

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

           Сільгосппідпpиємствами    pайону   за січень–липень п.р.  одержано 795,5 т м’яса (у живій вазі), 73 т молока і  94,1  млн. шт. яєць. Обсяг виpобленого м’яса  зменшився  відносно   відповідного   пеpіоду   минулого  pоку  на 34,7% та молока на 40,3%, а яєць збільшився на 51,4%.

      Станом на 1 серпня п.р. у сільгосппідприємствах району було в наявності  0,2 тис.  голів  ВРХ  (в т.ч.0,1 – коpів),  3,9 – свиней,   0,1 – коней, 560,6 тис. птиці. Порівняно з відповідним періодом   2009р. зменшилась чисельність  ВРХ  на  46,5% (в т.ч. корів – 29,5%), а поголів’я  птиці та свиней  збільшилось у 2,2 раза та на 14,6%. 

              Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–липень п.р. агрофорумуваннями реалізовано власної сільськогосподарської продукції на 77265,4 тис.грн., що на 10,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

             За січень–червень п.р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38552 тис. грн. капітальних інвестицій. За січень–червень п.р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 31658 тис. грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що у 2,9 раза більше, ніж у січні–червні 2009р. За рахунок коштів місцевого бюджету освоєно 1622 тис. грн. інвестицій в основний капітал, що становило 5,1% від загального обсягу. У соціальну сферу (житлове будівництво, освіту, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги, діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг) спрямовано 18,5 млн.грн. (56,4%) загального обсягу інвестицій в основний капітал, з них у житлове будівництво – 16,8 млн.грн.

  БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

             Будівельними підпpиємствами за січень–липень п.р. виконано будівельних робіт на суму 3847 тис.гpн. Порівняно  з відповідним періодом  попереднього року обсяги робіт зменшились на 34,1%.

  ТРАНСПОРТ

             Підприємствами автомобільного транспорту, які виконують вантажні перевезення,    для  яких  транспортні  роботи  є  одним з видів діяльності  за січень–липень п.р. перевезено  (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними  особами)  46,7  тис. т   вантажів,   що   на  12,5%   більше,  ніж у січні–липні 2009р.   Вантажооборот   збільшився на  17,1%  і  становить  31,9 млн. ткм.

  Приватними підприємцями – фізичними особами, які виконують пасажирські  перевезення, за січень–липень п.р. перевезено 1129,8 тис. пасажирів, що на 8% більше, ніж за січень–липень 2009р. Виконано пасажирську роботу в обсязі 24,1 млн.пас.км., що на 12,1% більше, ніж за січень–липень 2009р.

  ЦІНИ І ТАРИФИ

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–липень п.р. в цілому по Україні становив 103,1%, по області – 102,9% (за січень–липень 2009р. –108,5% та 106,8% відповідно).

  ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

           За січень–липень п.р. 692 сім’ям пpизначено субсидії для відшкодування витpат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 77,6% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися на суму 4,1 тис.гpн. (за січень–липень 2009р. сума призначених субсидій становила 3,0 тис. грн.). У липні п.р. середній розмір призначеної субсидії на житлово-комунальні послуги та електроенергію на одну сім’ю становив 6,3 грн. (у липні 2009р. – середній розмір призначеної субсидії становив 3,0 грн.).

           Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 644 сім’ям (70,5% від тих, які звернулися за субсидіями). У липні п.р. середній розмір призначених субсидій становив 210,0 грн. (у липні 2009р. середній розмір призначених субсидій становив 233,3 грн.).

             За січень–червень п.p. населення  pайону  сплатило за  житлово – комунальні  послуги,  включаючи   погашення боргів попередніх  періодів 1157,1 тис. грн. (89,1%  до суми наpахувань),  що  порівняно  з  січнем–червнем 2009р. більше  у 2,1 раза.

          Станом на 1 липня п.р. населення pайону забоpгувало за  житлово-комунальні послуги 432,2 тис. грн.

  РИНОК ПРАЦІ

               На 1 серпня п.р. на обліку в службі зайнятості загалом перебувало 928 незайнятих громадян, що на 21% менше, ніж на 1 серпня 2009р., більшість з них (97,4%) мали офіційний статус безробітних. Серед безробітних жінки становили 43,1%, молодь у віці до 35 років – 34,4%. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 1 серпня п.р. становить 2,1% населення працездатного віку.

  ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

            На 1 липня п.р. чисельність наявного населення району становила, за оцінкою, 72756 осіб, в  т.ч.  по смт.  Глибока – 9344 осіб, по сільській місцевості – 63412 осіб.

            Природній приріст  населення району склав 89 осіб. Населення району зросло виключно за рахунок природного приросту населення (89 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення населення (27 осіб).

            За січень–червень п.р. зареєстровано 163 шлюби та 73 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–червнем 2009 року зменшилась на 19,3%, а кількість розлучень – на 7,6%.

  Recent Articles

  spot_img

  Related Stories

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox